USŁUGI

Nasze usługi

Tłumaczymy

Usługi świadczone przez Biuro Tłumaczeń Fado:

Tłumaczenia przysięgłe

Biuro Tłumaczeń Fado świadczy usługi tłumaczeń przysięgłych, które są wykonywane przez tłumaczy uprawnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe obejmują dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak:

 • akty urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • dokumenty sądowe, notarialne i administracyjne,
 • dyplomy, świadectwa, certyfikaty,
 • umowy, pełnomocnictwa i statuty,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów, prawo jazdy,
 • dokumenty imigracyjne, wizowe i obywatelstwa.
Tłumaczenia zwykłe

Oprócz tłumaczeń przysięgłych, Biuro Tłumaczeń Fado oferuje również usługi tłumaczeń zwykłych, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia zwykłe obejmują:

 • materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne,
 • dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi,
 • teksty naukowe, publikacje, artykuły,
 • strony internetowe, blogi, treści e-learningowe,
 • korespondencję handlową i biznesową,
 • scenariusze filmów, napisy, dialogi.

Współpraca z tak różnorodnymi sektorami pozwala nam na lepsze zrozumienie specyfiki każdej branży oraz dostosowanie się do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W Biurze Tłumaczeń Fado gwarantujemy terminowość, profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług, niezależnie od rodzaju tłumaczenia czy branży.

Nasze wartości

Dlaczego FADO?

Korzystanie z usług naszego Biura Tłumaczeń Fado, niesie ze sobą szereg przewag i korzyści w porównaniu do współpracy z pojedynczym tłumaczem lub konkurencją. Oto najważniejsze z nich:

Szeroki zakres kompetencji

Nasze biuro współpracuje z wieloma tłumaczami specjalizującymi się w różnych dziedzinach i językach. Dzięki temu możesz mieć dostęp do szerokiej gamy ekspertów, którzy są w stanie realizować projekty z różnych branż i obszarów wiedzy.

Większa dostępność

W przypadku dużego projektu wymagającego tłumaczenia na kilka języków lub w krótkim czasie, nasze biuro tłumaczeń może równocześnie angażować kilku tłumaczy, co przyspiesza proces realizacji zlecenia.

Kontrola jakości

Nasze biuro tłumaczeń oferuje dodatkowe usługi, takie jak redakcja, korekta czy weryfikacja tłumaczenia przez drugiego tłumacza. Dzięki temu nasz klient otrzymuje tekst o wysokiej jakości, wolny od błędów językowych, stylistycznych czy merytorycznych.

Terminowość

W przypadku korzystania z usług Biura tłumaczeń FADO, istnieje większe prawdopodobieństwo, że terminy będą dotrzymane, nawet jeśli jeden z tłumaczy miałby problemy z realizacją swojej części zlecenia. Możemy wtedy szybko zorganizować zastępstwo, nie wpływając na termin realizacji projektu.

ATRAKCYJNE CENY

Dzięki dużej ilości tłumaczeń, którą realizujemy każdego dnia, mamy wynegocjowane u naszych tłumaczy wysokie rabaty. Dzięki czemu możemy realizować wasze tłumaczenia w atrakcyjnych cenach, które z reguły są dużo niższe n może zaoferować wam nasza konkurencja.

Poufność

Jako biuro tłumaczeń mamy stosowne procedury i narzędzia do ochrony poufnych informacji, co jest szczególnie istotne przy tłumaczeniu dokumentów o charakterze biznesowym, prawnym czy medycznym.

Wsparcie administracyjne

Nasze Biuro tłumaczeń zajmuje się sprawami organizacyjnymi, takimi jak wystawianie faktur, koordynacja projektów czy zarządzanie komunikacją między klientem a tłumaczami, dzięki czemu możesz skupić się na swojej głównej działalności.

Elastyczność

Dzięki zasobom i wiedzy zgromadzonej w biurze tłumaczeń, klient może liczyć na elastyczność oraz szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb, np. w przypadku zmiany zakresu zlecenia czy terminu realizacji.

Najwyższa jakość przekładu

Dzięki naszej wieloletniej współpracy z tłumaczami udało nam się zabrać zespół najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach dzięki czemu nasze tłumaczenia zawsze są najwyższej jakości.

Podsumowując, korzystanie z usług biura tłumaczeń, takiego jak Biuro Tłumaczeń Fado, może przynieść wiele korzyści klientom poszukującym profesjonalnych tłumaczeń. Współpraca z biurem tłumaczeń to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości, terminowości i profesjonalizmu w realizacji zleceń tłumaczeniowych. Korzystając z usług biura, klienci mogą liczyć na kompleksowe rozwiązania, elastyczność oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki temu współpraca z biurem tłumaczeń, takim jak Biuro Tłumaczeń Fado, staje się wygodna, efektywna i bezpieczna dla klientów o różnorodnych potrzebach tłumaczeniowych.

Nasze Możliwości

Tłumaczymy

Branże korzystające z usług Biura Tłumaczeń Fado:

Urzędy, prawo, finanse, ubezpieczenia

Urzędy: Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, Dowody osobiste i paszporty, Certyfikaty i dyplomy szkolne oraz zawodowe, Zaświadczenia o niekaralności, Umowy i kontrakty, Wnioski wizowe i zezwolenia na pracę, Dokumenty do rejestracji samochodu

Prawo: Umowy prawne (np. umowy najmu, umowy sprzedaży), Testamenty i pełnomocnictwa, Akty notarialne, Orzeczenia sądowe, Statuty i regulaminy, Prawo międzynarodowe i unijne, Polityki prywatności i warunki korzystania z usług

Finanse: Raporty finansowe (np. bilans, rachunek zysków i strat), Faktury i dokumenty księgowe, Analizy rynkowe i prognozy, Oferty inwestycyjne, Kredyty i umowy finansowe, Dokumenty podatkowe, Audyty i sprawozdania z kontroli

Ubezpieczenia: Polisy ubezpieczeniowe (np. na życie, samochód, mieszkanie), Umowy ubezpieczeniowe, Warunki ogólne ubezpieczeń, Oświadczenia szkodowe, Dokumenty oceny ryzyka, Regulaminy likwidacji szkód, Zaświadczenia o ubezpieczeniu

medycyna, farmacja, biotechnologia

Medycyna: Kartoteki medyczne i historie chorób, Wyniki badań i analiz laboratoryjnych, Opisy procedur medycznych i chirurgicznych, Protokoły leczenia i recepty, Zgody na leczenie i informacje dla pacjentów, Broszury informacyjne o chorobach i leczeniach, Publikacje naukowe, artykuły i opracowania medyczne

Farmacja: Charakterystyki produktów leczniczych (SmPC), Ulotki dla pacjenta (PIL), Dokumentacja rejestracyjna leków, Raporty dotyczące bezpieczeństwa i jakości leków, Procedury farmaceutyczne i standardy, Opisy i instrukcje produkcji leków, Badania kliniczne i wyniki badań

Biotechnologia: Opisy metod i technologii biotechnologicznych, Patenty i zgłoszenia patentowe, Dokumentacja dotycząca regulacji i zgodności, Sprawozdania z badań i analiz, Materiały szkoleniowe i instrukcje obsługi, Publikacje naukowe i artykuły z zakresu biotechnologii, Dokumentacja dotycząca produktów i procesów biotechnologicznych

przemysł, inżynieria, energetyka

Przemysł: Instrukcje obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, Katalogi produktów i specyfikacje techniczne, Planowanie i dokumentacja procesów produkcyjnych, Dokumentacja jakości i certyfikaty zgodności, Umowy i dokumenty przetargowe, Raporty z kontroli i badań, Materiały szkoleniowe dla pracowników

Inżynieria: Rysunki techniczne i schematy, Dokumentacja konstrukcyjna i projektowa, Opisy technologii i procesów inżynieryjnych, Studia wykonalności i analizy ryzyka, Dokumentacja przetargowa i umowy, Specyfikacje i normy techniczne, Publikacje naukowe, artykuły i opracowania inżynierskie

Energetyka: Dokumentacja techniczna dla elektrowni, wiatraków, paneli słonecznych itp., Analizy i raporty dotyczące wykorzystania energii, Studia wpływu na środowisko i oceny ryzyka, Umowy na dostawę energii i dokumenty przetargowe, Regulacje i przepisy dotyczące energetyki, Dokumenty dotyczące systemów dystrybucji i przesyłu energii, Materiały szkoleniowe i instrukcje obsługi dla pracowników sektora energetycznego

technologie informacyjne, telekomunikacja

Technologie informacyjne (IT): Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczna dla oprogramowania i sprzętu, Umowy licencyjne i warunki korzystania z usług, Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych, Specyfikacje systemów i wymagania funkcjonalne, Materiały szkoleniowe dla użytkowników i programistów, Kody źródłowe i dokumentacja dla programistów, Artykuły i opracowania z zakresu technologii informacyjnych

Telekomunikacja: Umowy na usługi telekomunikacyjne i warunki korzystania, Instrukcje obsługi i specyfikacje techniczne dla urządzeń telekomunikacyjnych, Dokumentacja dotycząca sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, Regulacje i przepisy dotyczące telekomunikacji, Materiały szkoleniowe i instrukcje dla pracowników sektora telekomunikacji, Studia wykonalności i analizy rynku, Dokumenty dotyczące standardów i protokołów komunikacyjnych

turystyka, hotelarstwo, gastronomia

Turystyka: Broszury informacyjne i materiały promocyjne, Przewodniki turystyczne i mapy, Opisy atrakcji turystycznych i zabytków, Planowanie wycieczek i oferty turystyczne, Umowy z biurami podróży i warunki uczestnictwa, Rezerwacje lotów, hoteli i innych usług turystycznych, Informacje dotyczące wiz, ubezpieczeń i przepisów celnych

Hotelarstwo: Opisy hoteli, pokojów i usług, Regulaminy i warunki korzystania z usług hotelowych, Umowy z hotelami i dostawcami usług, Materiały promocyjne i marketingowe, Instrukcje obsługi i bezpieczeństwa dla gości, Rezerwacje i potwierdzenia rezerwacji, Opinie gości i ankiety satysfakcji

Gastronomia: Menu restauracji i opisy potraw, Przepisy kulinarne i opisy technik kulinarnych, Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń gastronomicznych, Materiały szkoleniowe dla personelu kuchni i obsługi, Umowy z dostawcami i producentami żywności, Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa żywności, Informacje dotyczące alergenów i wartości odżywczych potraw

edukacja, nauka, kultura

Edukacja: Programy nauczania i sylabusy, Podręczniki, materiały dydaktyczne i ćwiczenia, Certyfikaty i dyplomy szkolne oraz akademickie, Aplikacje i dokumenty rekrutacyjne dla uczelni, Korespondencja międzynarodowa i programy wymiany studenckiej, Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów, Artykuły i opracowania z zakresu pedagogiki i nauk o edukacji

Nauka: Publikacje naukowe, artykuły i recenzje, Projekty badawcze i wnioski o granty, Sprawozdania z badań i wyniki eksperymentów, Patentowanie i dokumentacja wynalazków, Materiały konferencyjne, prezentacje i streszczenia, Korespondencja naukowa i współpraca międzynarodowa, Artykuły i opracowania z różnych dziedzin nauki

Kultura: Tłumaczenia literackie, wiersze, opowiadania i powieści, Opisy wystaw, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, Katalogi sztuki, informacje o dziełach i artystach, Scenariusze filmowe, teatralne i telewizyjne, Przekłady piosenek, librett operowych i tekstów teatralnych, Materiały promocyjne i informacyjne dla muzeów, galerii i instytucji kulturalnych, Artykuły i opracowania z dziedziny historii sztuki, kulturoznawstwa i filozofii