POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI – FADO Magdalena Witkowska

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Witkowska prowadząca działalność gospodarczą: FADO Magdalena Witkowska z siedzibą Siedlcach, adres ul. Gospodarcza 5/7, 08-110 Siedlce

W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do prowadzenia tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak i też osób trzecich wymienionych w dokumentach podlegających tłumaczeniu jest niezbędne do przyjęcia i wykonania zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

W ramach świadczonych usług gromadzone są dobrowolnie podane przez Klienta dane dotyczące sprowadzonego pojazdu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi dokumentacja ta przechowywana jest przez pięć lat.

Mają Państwo prawo zażądać  od administratora:

– dostępu do dotyczących Państwa danych,

– dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

– prostowania tych danych,

– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniosą Państwo sprzeciw, o którym mowa niżej.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel administratora.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POLITYKA COOKIES – FADO Magdalena Witkowska

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu FADO Magdalena Witkowska jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

– możliwości logowania do serwisu;

– utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Powyższy wzór „Polityki prywatności” pochodzi z serwisu ciasteczka.org.pl