FAQ / Pytania i Odpowiedzi

W jaki sposób zlecić tłumaczenie ?

Tłumaczenie zarówno przysięgłe jak i zwykłe, można zlecić na 2 sposoby:
-dostarczyć dokumenty osobiście na adres biura Siedlce, ul. Gospodarcza 5/7
-przesłać dokumenty drogą elektroniczną (skany, zdjęcia dokumentów) na adres mailowy podany w zakładce KONTAKT lub poprzez komunikator WhatsApp

Czy muszę odebrać tłumaczenie osobiście?

Nie ma takiego obowiązku. Gotowe tłumaczenie po wcześniejszym ustaleniu z biurem, może odebrać osoba trzecia.

Ile kosztuje tłumaczenie?

Cena tłumaczenia zależna jest od jego rodzaju tłumaczenia i czasu wykonania usługi.
Zapraszamy do skorzystania z formularza bezpłatnej wyceny oraz do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Ile kosztuje wycena tłumaczenia ?

Wycena jest zupełnie bezpłatna.

Jak długo czeka się na tłumaczenie?

Termin realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie dla każdego z przedłożonych dokumentów, ponieważ uzależniony jest ściśle od objętości tekstu, zakresu tematycznego oraz poziomu jego trudności.

Jakie tłumaczenia mogę zlecić online?

Każdy dokument przeznaczony do tłumaczenia można przesłać drogą elektroniczną (online).
Należy jednak upewnić się czy takie tłumaczenie będzie honorowane w miejscu, gdzie będziemy chcieli przedstawić dokument. W tłumaczeniach zleconych droga online, będzie widniała adnotacja, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie skanu, fotografii, xerokopii itp. w zależności od tego w jakiej formie zostanie przesłany dokument.

W jaki sposób wycenia się i rozlicza tłumaczenia?

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, rozlicza się na podstawie znaków po przetłumaczeniu. Za znak przyjmuję się każdą literę, każdy znak interpunkcyjny, znak graficzny oraz spację między wyrazami. Znaki zliczane są przez program edytora tekstów. Są to tzw. strony tłumaczeniowe. W myśl przepisów w ustawie o tłumaczeniach przysięgłych strona rozliczeniowa to 1125 znaków wraz ze spacjami.. W tłumaczeniach nieprzysięgłych to 1800 znaków wraz ze spacjami. Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczona jest jako cała.